De Elektronische Factuur in Argentinië

CAEElektronische Autorisatie Code

De Argentijnse elektronische factuur is gebaseerd op het verkrijgen van de CAE (Elektronische Autorisatie Code), afgegeven door de AFIP(Administración Federal de Ingresos Públicos).

Fiscale Autoriteit: 

AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos

Verplichtheid

Hij is geleidelijk steeds verder ingevoerd en tegenwoordig verplicht voor de meeste belastingplichtige bedrijven. In concreto moeten alle bedrijven en 'monotributistas' die BTW-plichtig zijn de elektronische factuur gebruiken.

Benodigde administratieve handelingen

Het is vereist om een certificaat te verkrijgen voor het ondertekenen van de aanvraag van de CAE (Elektronische Autorisatie Code).

Elektronische Handtekening

Is niet nodig bij de factuur. Echter, de Webservices call naar de AFIP voor het aanvragen van de autorisatiecode dient ondertekend te worden met een digitaal certificaat dat is uitgegeven in Argentinië.

Afdrukformat

De Argentijnse wetgeving gebiedt dat de geprinte versie van de factuur een minmimum aantal velden bevat, evenals een barcode, maar er bestaat geen genormeerd format.

Format

De aanvraag van de CAE bij de AFIP die wordt ingevoegd in de factuur, wordt gegenereerd via een genormeerd XML. De uiteindelijke factuur die naar de ontvanger wordt gestuurd, kan daarentegen in elke willekeurige standaard gegenereerd worden.

Fiscale controle

Deze wordt gerealiseerd via de CAE (Elektronische Autorisatie Code). Deze code moet worden aangevraagd bij de AFIP via een webservices call waarin bepaalde gegevens van de factuur worden verstrekt ten behoeve van de belastingcontrole. De code die de Argentijnse fiscale autoriteit vervolgens verstrekt, moet worden opgenomen in de factuur die uiteindelijk naar de klant wordt gestuurd.

Bewaring

De verzendende en ontvangende partijen dienen de factuur voor een periode van minstens 10 jaar te bewaren.

Interessante links

http://www.afip.gob.ar/fe/

Twijfels over de elektronische factuur in Argentina?

We hebben antwoord op je vragen
Neem contact op met de experts van het Permanent Observatorium

Laatste nieuws

De Elektronische Factuur in LATAM: Een uitdaging voor multinationals

Multinationals die opereren in Latijns-Amerika, moeten zich niet alleen aanpassen aan de commerciële eigenaardigheden van hun regionale klanten....